Εξοπλισμός

Διαθέτουμε σύγχρονα μηχανήματα μικρού και μεγάλου μεγέθους για κάθε είδους χωματουργικής εργασίας.